Doelstelling

De wijkraad “Stationsbuurtraad” wil een aangename leefomgeving en een sociaal gemeenschapsleven stimuleren. Hiertoe wil ze o.a. de plaatselijke bevolking informeren over nieuwe projecten. Na overleg kan een gemeenschappelijk advies aan de betrokkenen of aan de gepaste instanties worden overgemaakt.

Hiertoe zal de wijkraad:

  • de bevolking informeren over nieuwe projecten in de wijk;
  • de verlangens die bij de bevolking leven i.v.m. plaatselijke aspecten formuleren en elk voorstel trachten verder vorm te geven;
  • advies uitbrengen bij de overheid i.v.m. het plaatselijk beleid in de brede zin.

Werking

Elkeen die zich betrokken voelt bij de plaatselijke problematiek of bij de uitvoering van bepaalde projecten, is welkom op de Algemene Vergadering.

De Algemene Vergadering en het Kernbestuur komen minimaal 3 keer per jaar samen.

Perimeter
Stacks Image 479
Kaart I
Stacks Image 481
Kaart II
Stacks Image 475

Statuten

Stacks Image 477

Sponsors

Image
Image
Image
Image


© 2019 Stationsbuurtraad Dilbeek
Ontwerp & Design I D. De Brackeleer