Gepost door: Kernbestuur Stationsbuurtraad | Geplaatst op:

Het Kernbestuur van de Stationsbuurtraad heeft op 25 juli 2019 in naam van de Stationsbuurtraad gereageerd op de Startnota van het RUP Stationsomgeving. Deze reactie werd overgemaakt aan het College van Burgermeester en Schepenen. De Stationsbuurtraad stelt immers vast dat de Startnota verschillende uitgangspunten en invullingen bevat die de leefbaarheid van de stationsomgeving niet verbeteren, maar in tegendeel ernstig zullen verslechteren. De ...

Gepost door: Erik De Schrijver | Geplaatst op:

Er staat heel wat op stapel in de omgeving van het Dilbeekse station. In de startnota van het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) ontvouwt de gemeente zijn toekomstplannen voor deze omgeving. Op een aantal percelen worden reeds meergezinswoningen gepland. De Don Bosco school wenst er een nieuwe school voor 800 leerlingen te bouwen.

De Wijkwerking Sint-Wivinadreef heeft alvast het negatieve advies van de gemeente Dilbeek over de nieuwbouw school ...

Gepost door: Maria-Isabella Detand | Geplaatst op:

Op 6 augustus start Elia met het graven van de sleuven in Hoogveld-Molenberg, kant onpare huisnummers, waarin later een nieuwe hoogspanningskabel zal komen te liggen. De sleuven die onder de rijbaan gegraven worden zijn ongeveer 2m breed en 1,05m diep. De uitvoeringstijd per kabelsegment (ongeveer 1km) bedraagt 2 maanden. De werken gebeuren overdag, tussen 7.00 uur en 17.00 uur en Elia garandeert dat omwonenden altijd te voet toegang zullen hebben ...

Sponsors

Image
Image
Image
Image


© 2019 Stationsbuurtraad Dilbeek
Ontwerp & Design I D. De Brackeleer