Stacks Image 674

De wijkraad “Stationsbuurtraad” wil een aangename leefomgeving en een sociaal gemeenschapsleven stimuleren. Hiertoe wil ze o.a. de plaatselijke bevolking informeren over nieuwe projecten. Na overleg kan een gemeenschappelijk advies aan de betrokkenen of aan de gepaste instanties worden overgemaakt.

Stacks Image 676

De wijkraad “Stationsbuurtraad” wil een aangename leefomgeving en een sociaal gemeenschapsleven stimuleren. Hiertoe wil ze o.a. de plaatselijke bevolking informeren over nieuwe projecten. Na overleg kan een gemeenschappelijk advies aan de betrokkenen of aan de gepaste instanties worden overgemaakt.


Verslagen van de algemene vergaderingen
Adviesbrieven & Info's

Op onze pagina "Info" kan u de verslagen van onze algemene vergaderingen nalezen alsmede de adviesbrieven en andere interessante info.


Buurtkrant

September 2019
Stacks Image 774

Buurtkrant

Januari 2019
Stacks Image 734

Buurtkrant

September 2018
Stacks Image 742

Buurtkrant

April 2018
Stacks Image 750


© 2019 Stationsbuurtraad Dilbeek
Ontwerp & Design I D. De Brackeleer